Nutikas viis luua laadimisvalmidus

Mitme elektriautoga hooned vajavad nutikat laadimisvalmidust, et ennetada lähituleviku probleeme.

Küsin pakkumist

Investeering laadimisvalmidusse suurendab kinnisvara väärtust


Kinnisvaraarendajad

Investeeri energiatõhususse ja rõõmusta kliente nutika täislahendusega, mida toetab meie professionaalne meeskond ja alati kättesaadav klienditeenindus.

Kortermajad

Investeeri turvalisse, lihtsasse ja tulevikukindlasse elektriautode laadimislahendusse, mis võimaldab nutika laadimise kõigi korteriomanike jaoks ja täiendavate kuludeta elektriliitumise suurendamiseks.

Ärihooned

Investeeri elektriauto laadimisvõimekusse ning paranda pankade silmis oma krediidireitingut. Pakume täislahendust, millele teist sarnast turul ei ole.

Pakume täislahendust, millele teist sarnast turul ei ole


Paindlik koormuse juhtimine

Süsteem jälgib kogu kortermaja elektritarbimist ja oskab suunata vaba võimsuse elektriautode laadimiseks. Peakaitsme suurendamiseks ei ole vaja ampreid juurde osta.

Automaatne arveldamine elektriauto kasutajatega

Saadame ühistule kõikide laadijate kohta igakuise laadimiskulude raporti, mille saab lisada kommunaalteenuste arvele.

Kiire ja turvaline elektriautode laadimine

Vaba võimsus jagatakse võrdselt kõigi laadivate autode vahel. Kui ühe auto aku saab täis või saavutab soovitud laetuse, suunatakse teistesse laadijatesse selle võrra rohkem võimsus.

Tõstab kinnisvara väärtust

Parkimiskoha laadimisvalmidus tõstab iga korteriomandi väärtust.

Kogu parklat kattev laadimisvalmidus

Enefit Volt paigaldab ühistu parklasse spetsiaalse(d) elektrikilbi(d), kuhu ühendatakse elanike tänased ja tulevased laadijad.

Terviklik ja tulevikukindel lahendus ühest kohast

Hoolitseme laadimislahenduse projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise eest, võttes elanikelt ja ühistutelt vajaduse tegeleda keeruliste laadimisteemadega.Enefit Volt katab kesksüsteemi investeeringu vastavalt parkimiskohtade arvule.

Otsid laadimislahendust?

Osta või rendi laadimislahendus sellel lehel.

Pakume tasumist osamaksetega

Võimaldame tasuda tööde ja teenuste eest paindlikult osamaksetega.

Osamaksetest lähemalt

Korduma kippuvad küsimused

Kallis paigaldus. Elektriautosid on vaja laadida täna veel vähestel. Ühe-kahe auto jaoks laadija paigaldamine on kallis ja keeruline ning sellega kaasnevad täiendavad kulutused nagu näiteks elektriprojekti koostamine ja kooskõlastamine.

Liitumisvõimsus. Hoonetel pole piisavalt liitumisvõimsust, et kõigile ükshaaval laadijaid paigaldada. Elanikuna amprite juurde soetamine on väga kallis ja võib küündida mitmete tuhandete eurodeni.

Edaspidine haldus. Puudub teadmine, kuidas laadimist terviklikult hallata, sh kuidas elektritarbimise osas arveldada.

Nende probleemide lahendamiseks on Enefit Volt välja töötanud laadimisvalmiduse terviklahenduse, mis rahuldab praegused vajadused ja võtab vajaduse tulevikus täiendavaid kulukaid investeeringuid teha. Laadijate paigaldamine muutub kiireks ja lihtsaks!

Liitumisvõimsus. Hoone elektrisüsteem on piiratud võimsusega ja selle rajamisel pole arvestatud elektriauto laadimisega. Kui paigaldus on läbimõtlemata ja lisatakse uusi laadijaid, on kerge tekkima elektrisüsteemi ülekoormus ja maja võib jääda sootuks elektrita!

Laadija paigaldus. Paigaldades elektriauto laadijad otse hoone peakilpi, ei pruugi seal olla kaitsmete jaoks piisavalt ruumi. Isegi, kui esimese elektriauto laadija kaitsmed sinna mahuvad, siis tulevastel elektriauto kasutajatel ei ole enam kohta, kuhu laadijaid ühendada.

Tarbitud elektri arveldus. Kui hoones on palju üksikult paigaldatud ja keskse haldussüsteemiga liidestamata laadijaid, siis ühe auto poolt tarbitud elektri arveldamine muutub keeruliseks. Isegi kui autoomanikud edastavad ise laadija pealt näite, tekib paljudele osapooltele mitmeid lisategevusi ja süsteemi haldamine kasvab kiirelt üle pea.

Sellepärast pakubki Enefit Volt läbipaistvat ja mugavat terviklahendust. Hoolitseme lahenduse projekteerimise, ehitamise, hooldamise ja jooksva halduse eest.

Väljaehitatud laadimisvalmidusega parklas on iga uue laadija paigaldamine kiire ja lihtne protsess. Soovijad saavad pöörduda otse Enefit Volti ning ei pea enam hankima eraldi lubasid ja kooskõlastusi, säästes nii ühistut suurest hulgast bürokraatiast.

Elektriautode laadimisvalmiduse väljaehitamine korteriühistusse on ettevaatav ja suuremahuline investeering, mille otsustab korteriühistu üldkoosolek. Investeeringu kulud on korteriühistu ja Enefit Volti vahel sõlmitud kokkuleppe alusel jagatud.

Enefit Volt katab investeeringu laadimissüsteemi keskseadmetesse, milleks on dünaamilise koormusejuhtimise arvesti hoone peakilbis ja laadijate ühendamiseks vajalik elektrikilp või -kilbid parkimisalal. Samuti hoolitseme ilma täiendavate lisatasudeta kogu süsteemi jooksva hooldamise ja haldamise eest ning pakume majaelanikele laadimisteenust.

Tellija katab omalt poolt kõik laadimisvalmiduse väljaehitamisega seotud tööd, sh seadmete paigaldus ja ettevalmistavad tööd parkimiskohtadel (kaevetööd , kaablikõride ja kaabelduste paigaldus jne).

Lõppkasutaja ehk kortermajas elava elektriauto kasutaja kanda jääb isiklikule parkimiskohale laadija paigaldamise ning seadme rendi- või väljaostu kulu. Selleks tuleb sõlmida leping otse Enefit Voltiga.

Ei tohi. Hoone juurde paigaldatavad laadijad kasutavad laadimiseks ühist elektrisüsteemi ja -võimsust ning laadimisvõimsuse dünaamiline juhtimine on ülekoormuse vältimiseks vajalik.

Dünaamiline juhtimine on tagatud teenuse osutaja ehk Enefit Volti paigaldatud seadmete ja haldussüsteemi koostöö läbi, kuhu saab lisada üksnes süsteemiga sobituvaid laadijaid. Samuti on oluliseks aspektiks ühine laadimiskulude arvestus ja üldine laadijate töö monitoorimine, mis toimub samuti platvormipõhiselt.