Privaatsuspoliitika ja üldtingimused

Millest privaatsusteade räägib?

Privaatsusteade:

  • selgitab, mida me teeme sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
  • selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;
  • aitab sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed.

Privaatsusteatest saad infot ja juhiseid, kui sa kasutad meie teenuseid, tooteid, rakendusi ja e- keskkondi või külastad meie veebilehti. Privaatsusteade ei kajasta muude ettevõtete veebilehtede ega nende poolt pakutavate teenuste kohast andmetöötlust.

Võid kasutada meie teenuseid ja e-keskkondi kas lepingulise kliendina, kellegi teise poolt sõlmitud lepingu alusel üksnes teenuse kasutajana või lihtsalt külastades kasutajana meie e-keskkondi ilma, et selleks oleks vajalik meievahelise lepingu olemasolu. Privaatsusteatest juhindume kõikidel toodud juhtudel. Kui meie teenuste klient võimaldab kasutajal tarbida teenuseid tema ja Eesti Energia vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb kliendil ühtlasi tagada, et kasutaja on tutvunud privaatsusteatega.

Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda sinuga lepingu sõlmimisel, samuti sulle teenuse, kauba ja/või e-keskkonna pakkumisel. Privaatsusteade on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa sinuga sõlmitavast lepingust ega Eesti Energia üldtingimustest.

Enefit Volt mobiilirakenduse tarvis töötleme rakenduse kasutajate üles laetud pilte rakenduse profiili jaoks ning lubame skaneerida QR koode laadijate tuvastamiseks ja positsioneerimiseks.

Nii nagu kaasaegsed teenused, seadmed ja nendega seotud lahendused arenevad kiires tempos, muutuvad ka nende pakkumiseks vajalikud andmetöötlustegevused. Anname oma parima, et hoida privaatsusteade ajakohasena ja sulle kättesaadavana Eesti Energia kodulehel www.energia.ee. Olulisematest sind puudutavatest muudatustest privaatsusteates teatame sulle meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil.