Elektriauto laadimine kortermajale

Elektriauto laadimiseks kortermajas vali Enefit Volti nutikas, terviklik ja tulevikukindel lahendus, mis arvestab nii täna kui ka tulevikus elektriauto ostvate majaelanike vajadustega.

Tutvun lahendusega

Kuidas kortermaja laadimislahendus toimib?


Terviklahendus nii tänastele kui tulevastele kasutajatele

Enefit Volt investeerib koos korteriühistuga laadimisvalmiduse rajamiseks ühistu parklasse. Katame projektis laadimissüsteemi keskseadmete kulu.

Laadija paigaldus otse elaniku parkimiskohale

Sina saad Enefit Voltist isiklikule parkimiskohale täisteenusena rentida nutika laadija koos soodsa paigaldusega.

Tulevikukindel ja nutikas süsteem

Enefit Volti laadimislahendus võimaldab laadida kõiki autosid korraga, koormamata üle kortermaja elektrivõrku.

Mugav arveldus ja haldus

Laadimislahendust hooldab ja haldab Enefit Volt, kes edastab ühistule arveldamiseks ka elanike laadimiskulud.

Terviklahendus nii tänastele kui tulevastele kasutajatele

Enefit Volt investeerib koos korteriühistuga laadimisvalmiduse rajamiseks ühistu parklasse. Katame projektis laadimissüsteemi keskseadmete kulu.

Laadija paigaldus otse elaniku parkimiskohale

Sina saad Enefit Voltist isiklikule parkimiskohale täisteenusena rentida nutika laadija koos soodsa paigaldusega.

Tulevikukindel ja nutikas süsteem

Enefit Volti laadimislahendus võimaldab laadida kõiki autosid korraga, koormamata üle kortermaja elektrivõrku.

Mugav arveldus ja haldus

Laadimislahendust hooldab ja haldab Enefit Volt, kes edastab ühistule arveldamiseks ka elanike laadimiskulud.

Kortermaja elektriliitumisse pole vaja investeerida

Kogu parklat kattev laadimisvalmidus

Privaatlaadija elaniku parkimiskohale

Nutikas laadimine äpi või RFID-kaardiga

Automaatne arveldus korteriühistuga

Korterielanikule

Isiklik laadija sinu parkimiskohale

Kortermajale

Terviklik laadimisvalmidus kogu parklale

Nõustame sind ja sinu korteriühistut, et rajada nutikas, mugav ja soodne elektriauto laadimine ka teie kortermajja.

Rajame koos ühistuga tervikliku ja tulevikukindla laadimislahenduse, et sina saaksid oma parkimiskohale Enefit Voltist täisteenusena rentida nutika ja soodsa isikliku laadija.

Saada päring ning nõustame sind järgmiste sammude osas

Elinta HomeBox Slim Plus 7.4

Laadija täisteenusrent

24,99 €/kuu

Hinnas sisaldub standardpaigaldus

Väljaost

2 124 €

Hinnas sisaldub standardpaigaldus

Enefit Volt nutikas laadija koos paigaldusega sinu parkimiskohale

Lae kõige soodsamatel tundidel

Nutika mobiilirakendusega saad ajatada auto laadimise kõige odavama elektrihinnaga tundidele.

Piira ligipääsu laadijale

Laadija on varustatud RFID-mooduliga, mis võimaldab laadimist alustada ja lõpetada vaid sinul.

Automaatne arveldamine korteriühistuga

Saadame laadimiskulude raporti igakuiselt korteriühistule, kes lisab selle kommunaalteenuste arvele.

24/7 hooldus ja tugi

Ühendame sinu laadija koos teiste ühistu laadijatega ühtsesse süsteemi, mida monitoorimine, hooldame ja haldame. Lisaks on 24/7 saadaval meie klienditugi.

Kiire ja soodne paigaldus

Enefit Volti ja korteriühistu koostöös välja arendatav laadimisvalmidus võimaldab sul laadija paigaldada isiklikule parkimiskohale standardpaigalduse hinnaga.

Laadimisvõimsus Faasid ja pinge Voolutugevus Tooteleht
22 kW kolmefaasiline, 400 V kuni 32A (PDF) »
Viis sammu laadija paigaldamiseks kortermajjaSaada päring

1

Saada meile päring, misjärel võtame sinuga ühendust, et leida sulle ja su kortermajale parim lahendus.

Konsultatsioon

2

Toetame ja anname juhiseid konsultatsiooniks ühistuga, et selgitada välja, milline lahendus sobib teie majale ja kas ühistu on valmis investeerima laadimisvalmiduse väljaehitamisse.

Hinnapakkumine

3

Tuleme kohale, et panna kokku detailne hinnapakkumine, kus toome välja Enefit Volti ja korteriühistu investeeringu. Pakume ka osamaksetega tasumise võimalust.

Lepingu sõlmimine

4

Pärast korteriühistu positiivset otsust sõlmime lepingu, koostame projekti ja alustame töödega.

Privaatlaadija paigaldus

5

Kogu parklat kattev laadimisvalmidus võimaldab igal korteril oma parkimiskohale rentida Enefit Voltilt isiklik privaatlaadija.


Korduma kippuvad küsimused

Kallis paigaldus. Elektriautosid on ühistus vaja laadida täna veel vähestel. Ühe-kahe auto jaoks laadija paigaldamine on kallis ja keeruline ning sellega kaasnevad täiendavad kulutused nagu näiteks elektriprojekti koostamine ja kooskõlastamine.

Liitumisvõimsus. Koertermajal pole piisavalt liitumisvõimsust, et kõigile ükshaaval laadijaid paigaldada. Elanikuna amprite juurde soetamine on väga kallis ja võib küündida mitmete tuhandete eurodeni.

Keeruline asjaajamine. Laadija paigaldamine vajab konsensust teistelt korteriühistu liikmetelt ning nende nõusse saamine on keeruline ja aeganõudev.

Edaspidine haldus. Puudub teadmine, kuidas laadimist terviklikult hallata, sh kuidas ühistuga elektritarbimise osas arveldada.

Nende probleemide lahendamiseks on Enefit Volt välja töötanud kortermajadele sobiva terviklahenduse, mis rahuldab praegused vajadused ja võtab vajaduse tulevikus täiendavaid kulukaid investeeringuid teha. Laadijate paigaldamise muutub kiireks ja lihtsaks!

Liitumisvõimsus. Kortermaja elektrisüsteem on piiratud võimsusega ja selle rajamisel pole arvestatud elektriauto laadimisega. Kui paigaldus on läbimõtlemata ja lisatakse uusi laadijaid, on kerge tekkima elektrisüsteemi ülekoormus ja maja võib jääda sootuks elektrita!

Laadija paigaldus. Paigaldades elektriauto laadijad otse hoone peakilpi, ei pruugi seal olla kaitsmete jaoks piisavalt ruumi. Isegi, kui esimese elektriauto laadija kaitsmed sinna mahuvad, siis tulevastel elektriauto kasutajatel ei ole enam kohta, kuhu laadijaid ühendada.

Korteriühistu nõusolekud. Tööde teostamiseks hoone elektrikilbis ja parklas on elanikul vaja saada korteriühistu liikmete käest selleks luba. See tähendab iga lisanduva laadija puhul KÜ üldkoosoleku kokkukutsumist, erinevaid lubasid ja kooskõlastusi. Lisanduv bürokraatia ei ole jätkusuutlik korteriühistule ega lõppkasutajatele.

Tarbitud elektri arveldus. Kui hoones on palju üksikult paigaldatud ja keskse haldussüsteemiga liidestamata laadijaid, on keeruline arveldada tarbitud elektrit ühe auto või korteri kohta. Isegi kui korteriomanikud edastavad ise laadija pealt näite, tekib paljudele osapooltele mitmeid lisategevusi ja süsteemi haldamine kasvab kiirelt üle pea.

Sellepärast pakubki Enefit Volt kortermajadele läbipaistvat ja mugavat terviklahendust. Hoolitseme lahenduse projekteerimise, ehitamise, hooldamise ja jooksva halduse eest.

Väljaehitatud laadimisvalmidusega parklas on iga uue laadija paigaldamine kiire ja lihtne protsess. Soovijad saavad pöörduda otse Enefit Volti ning ei pea enam hankima ühistult eraldi lubasid ja kooskõlastusi, säästes nii ühistut suurest hulgast bürokraatiast.

Elektriautode laadimisvalmiduse väljaehitamine korteriühistusse on ettevaatav ja suuremahuline investeering, mille otsustab korteriühistu üldkoosolek. Investeeringu kulud on korteriühistu ja Enefit Volti vahel sõlmitud kokkuleppe alusel jagatud.

Enefit Volt katab investeeringu laadimissüsteemi keskseadmetesse, milleks on dünaamilise koormusejuhtimise arvesti hoone peakilbis ja laadijate ühendamiseks vajalik elektrikilp või -kilbid parkimisalal. Samuti hoolitseme ilma täiendavate lisatasudeta kogu süsteemi jooksva hooldamise ja haldamise eest ning pakume majaelanikele laadimisteenust.

Korteriühistu katab omalt poolt kõik laadimisvalmiduse väljaehitamisega seotud tööd, sh seadmete paigaldus ja ettevalmistavad tööd parkimiskohtadel (kaevetööd , kaablikõride ja kaabelduste paigaldus jne).

Lõppkasutaja ehk kortermajas elava elektriauto kasutaja kanda jääb isiklikule parkimiskohale laadija paigaldamise ning seadme rendi- või väljaostu kulu. Selleks tuleb sõlmida leping otse Enefit Voltiga.

Palun täitke kodulehel olev kontaktivorm. Meie laadimislahenduste müügiinsener võtab teiega telefoni teel ühendust, kaardistab tänase olukorra ja annab juhised järgmisteks sammudeks. Seal hulgas saadab lisamaterjalid ja kontrollküsimustiku, mille palume edastada täitmiseks ühistu juhatusele.

Meie lahendus sobib kortermajadele, kus igal korteril oma parkimiskoht või parkimiskohad. Laadimisvalmidus ehitakse kogu parkla ulatuses ja nii on igal elektriauto kasutajal võimalik Enefit Voltiga sõlmida eraldi leping laadija ostuks või täisteenusrendiks koos paigaldusega parkimiskohale. Kui parkimiskohad on ühiskasutuses, saame pakkuda Enefit Volt avaliku laadija paigaldamist ühistu territooriumile. Anna sellest meile märku kodulehe päringuvormi kaudu.

Ei, kuna kortermajja paigaldatavad laadijad kasutavad laadimiseks hoone ühist elektrisüsteemi ja -võimsust, on ülekoormuse vältimiseks vajalik laadimisvõimsuse dünaamiline juhtimine. Dünaamiline juhtimine on tagatud teenuse osutaja ehk Enefit Volti paigaldatud seadmete ja haldussüsteemi koostöö läbi, kuhu saab lisada üksnes süsteemiga sobituvaid laadijaid. Samuti on oluliseks aspektiks ühine laadimiskulude arvestus ja üldine laadijate töö monitoorimine, mis toimub samuti platvormipõhiselt.

Pakume korteriühistutele tasumist osamaksetega

Laadimisvalmiduse väljaehitamine nõuab korteriühistult ühekordset investeeringut. Selleks, et mugav ja soodne kodune laadimine jõuaks ka sinu kortermajja, võimaldame ühistul tasuda tööde ja teenuste eest paindlikult osamaksetega.

Osamaksetest lähemalt