Eksperdid saavad sõna: elektriautode hindades toimub ühtlustumine, kuid kättesaadavuse normaliseerumist veel oodata ei saa

Elektriautode maailmas valitsevad turbulentsed ajad, kuid üks on kindel – teekond heitmevaba liikluse poole on hoo sisse saanud. Enefit Volt uuris ka tänavu oma valdkonna ekspertidelt, millised on peamised muudatused ja väljakutsed, mis lähiaastatel varuks on. Esimeses loos saavad sõna Raimo Koppel ja Mario Kadastik.

Raimo Koppel: elektriautode tarned paranevad, kuid kättesaadavuse normaliseerumist veel oodata ei saa

Raimo Koppel: elektriautode tarned paranevad, kuid kättesaadavuse normaliseerumist veel oodata ei saa

Viking Motors tegevjuht

Globaalse majanduse ebakindlusele vaatamata on maailma elektrisõidukite turg kasvanud märkimisväärse kiirusega. Osana kliimapäästeplaanist võttis Euroopa Liit oktoobris vastu otsuse keelata kõikide sisepõlemismootoriga sõidukite müümine aastaks 2035. Sarnaseid määruseid leiame ka teistest suurematest majandusregioonidest. Näiteks on Norra seadnud eesmärgiks lõpetada fossiilset kütust kasutavate sõidukite müümise juba 2025. aastaks. Hea infrastruktuur ja riigi tugev elektristumise programm tähendab seda, et viiest Norras müüdud uuest autost neli liiguvad elektri jõul. Särtsuautodest on saanud norralaste uus normaalsus.

Eestis on elektriautode osakaal uute müüdud autodes seas veel väike – veidi üle 3%. Samas on selliste sõidukite müük aastaga tõusnud üle 45% (AMTEL), mis näitab pidevalt kasvavat huvi elektriautode suunal. Seda mõjutab kindlasti sõidukite kättesaadavuse paranemine, aga ka laadimistaristu pidev areng ning tarbijate kasvanud usaldus elektriautondusse.

Uute nõudmiste, kasvanud konkurentsi ja avalikkuse surve tõttu on autotootjad motiveeritud arendama särtsuautode mudelirivisid, mis on viinud elektriautode suutlikkuse ja innovaatilisuse kõrgele tasemele. Seda tõestab näiteks, et mitmel aastal on Eestis, Euroopas ja mujal maailmas pärjatud aasta auto tiitlitega just elektriautosid. Mudelite valik uueneb pidevalt ning ka Viking Motorsi müüdavate brändide Kia ja Peugeot poolt on 2023. aastal tulemas mitu uuenduslikku elektrilist mudelit.

Autode tarned on mõnevõrra paranenud – enamasti eelmisel aastal tellitud sõidukite arvelt, mis on nüüd hakanud saabuma. Sellegipoolest on olukord jätkuvalt etteaimamatu ja kättesaadavuse normaliseerumist veel oodata ei saa. Komponentide puudus jätkub ning kuna varasemate tellimuste täitmine on prioriteetne, läheb aega enne kui autotootjatel ning edasimüüjatel laod elektriautodega täituma hakkavad. Seega on oluline, et autoparke uuendavad ettevõtted ning eraisikud alustaksid protsessiga võimalikult varakult, sest ooteaeg võib olla kuni 12 kuud.

Paljud suured ettevõtted on inspiratsiooniks ning teenäitajaks autopargi elektrifitseerimises. Jätkusuutlikkuse strateegia osana vahetatakse tänased fossiilsetel kütusel liikuvad sõidukid osaliselt elektriautode vastu, vähendades nii oma ökoloogilist jalajälge ja autopargi jooksvaid kulusid. Järk-järgult arenev taristu, sõidukite tehnoloogiline areng tagavad, et elektriautod tulevad selleks, et jääda.

Mario Kadastik: elektriautode hinnad hakkavad järjest enam ühtlustuma

Mario Kadastik: elektriautode hinnad hakkavad järjest enam ühtlustuma

Tesla Rendi kaasasutaja, Eesti esimene Tesla omanik

Vaadates tagasi möödunud aastale, võib öelda, et juba 2022 oli omamoodi murranguline. Nii nagu igasuguse uue tehnoloogiaga, saab ka elektriautode puhul rääkida „adapteerimise kõverast“. See on S-kujuline kõver, mille alguspunktis on kasutus väike ning hakkab tasapisi kasvama, minnes ajapikku üle eksponentsiaalseks kasvuks ja muutudes seejärel dominantseks. Turu ammendudes kasv omakorda rahuneb. Vaadates viimase 4-5 aasta trendi, on elektriautode osakaal olnud vastavalt 2%, 4% ja 8% ning nüüdseks ületanud 10% läve, jõudes sellega eksponentsiaalse kasvu faasi.

On väga tõenäoline, et aastal 2035, kui Euroopas bensiin- ja diiselautode müük lõpetatakse, vaadatakse seda ühiskonnas rohkem „ääreuudisena“, mis paljudes inimestes enam nii tugevaid emotsioone ei tekita. Sest selleks ajaks on toimunud praktikas üleminek, vähemalt uute autode müügis, täies mahus ära.

Veel võib muudatusi oodata elektriautode hinnas, täpsemini hakkab see ühtlustuma. Kui vaatame kallima hinnaklassi autosid nagu Porsche või Mercedes-Benz, pole täna enam vahet, kas tegu on elektrilise või sisepõlemismootoriga autoga, kuna nende hinnavahe on praktiliselt olematu. Selline hindade ühtlustumine hakkab vaikselt liikuma ka allapoole, keskmise hinnaklassi autode poole. Praegu oleme veel olukorras, kus vajame kesk- ja madalama klassi autode puhul ostutoetust, et hinnakääre leevendada, kuid mida aasta edasi, seda rohkem see vajadus väheneb. Siinkohal on aga oluline roll kanda tootmismahtudel. Kui neid ei ole, ei saa ka ühtlustumine toimuda.

Uudiseid on ka Teslade maailmast. Kui seni on Y mudel Euroopa turul toodanguna hästi saadaval olnud, siis aastal 2023 saab esimest korda üle pika aja näha ka S ja X mudeleid. Esimesed Euroopa tarned said alguse novembrikuus Saksamaal ning hakkavad suuremas koguses uuesti tulema alates kevadest.

Tänases ühiskonnas, kus elektrihind on väga aktuaalne, kiputakse arvama, et kõrge elekter ajab laadimishinnad lakke ning elektriauto omamine ei tasu ennast tuleviku mõistes ära. Tegelikkus on see, et isegi kõrgete elektrihindade korral on endiselt odavam sõita elektriautoga. Hinna pariteet tuli ligi 70 senti kW/h kohta, mis kokkuvõttes moodustab kuu peale enam kui 100-eurose kokkuhoiu. Kasutades targa laadimise rakendusi, on laadimine võimalik suunata perioodi, mil tarbimine on madalam ja nii saab samuti rahaliselt säästa. Samal ajal muudab see elektriautod kasutajatele kättesaadavamaks, sest kütusekomponendi langemine lubab liisingukomponendi lasta üles. Auto on kõige paremini juhitav ressurss elektri osas ning see on teadmine, mida tasub tulevase auto valikul kindlasti arvesse võtta.