Elektriautode kasutajad soovivad kaupluste juurde rohkem kiirlaadijaid

Elektriautode kasutajad soovivad kaupluste juurde rohkem kiirlaadijaid

Eesti suurima elektriautode laadimislahenduste pakkuja Enefit Volt klientide seas läbi viidud küsitlusest selgus, et 84% särtsusõidukite kasutajatest on oma valikuga väga rahul, kuid sooviks rohkem kiir- ja ülikiirlaadimisvõimalusi kaupluste juurde.

Otsusega soetada elektriauto oli 288 küsitlusele vastanust väga rahul 84,3 ja pigem rahul 12,5% ehk kokku ligi 97% vastanutest. Peamiste positiivsete omadustena toodi välja väiksemad omamiskulud, meeldivam ja vaiksem sõidukogemus ning keskkonnasääst.

Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul tõestas küsitlus varasemate uuringute väidet, et korra särtsusõiduki valinud inimesed sisepõlemismootoriga sõiduki juurde ei naase, kuid puhta transpordi läbimurdeks tuleb varasemast oluliselt kiiremas tempos arendada laadimisvõimalusi.

„Elektriauto muudab oluliselt inimeste liiklemisharjumusi, sest sõiduki laadimiseks ei ole tarvis teha eraldi peatusi, vaid see toimub tavapärasel liikumistrajektooril kodu, töökoha ja näiteks kaupluste vahel,“ lausus Pääbo. „Ehkki valdav osa inimesi laeb elektriautot kodus, on kasvanud nende osakaal, kes soovivad autosse särtsu lisada teel olles. Seetõttu on äärmiselt oluline olemasolevat laadimisvõrku avardada, keskendudes kaubanduskeskustele, toidupoodidele, kiirtoidukettidele ja majutusasutustele. On selge, et elektriautot kasutav klient eelistab seda asukohta, kus on ka laadimisvõimalus.“

Kuigi kodulaadimine on paljudele eelistatuim ja tänu targale laadimisele kõige odavam viis laadida, on elektriauto omanikke, kes on rahul oma sõidukogemusega, aga laevad ainult avalikus võrgus.

Küsitlusest selgus, et tulevikku silmas pidades eelistavad elektriautokasutajad pigem hea katvusega kiirlaadijate võrku kui suurema tihedusega paiknevaid aeglasemaid ning seega soodsamaid laadijaid. Ülikiirlaadimise puhul langeb eelistus kuni 120 kW laadijate kasuks, mis on selgitatav soodsama hinna ja hetkel turul saada olevate elektriautode võimekusega. Oluliselt üle 120 kW ei suuda enamik autosid veel vastu võtta ja praktikas rahuldab see kiirus ka enamike kasutajate vajadused, sest 100 kilomeetri jagu läbisõitu on võimalik laadida kõigest minutitega.

„Nii olemasolevate laadijate kasutusstatistika kui küsitluse tulemused näitavad, et suurim nõudlus avalike laadijate järele on kaubanduskeskuste ja toidupoodide juures,“ märkis Pääbo. „Elektriautode tõeline läbimurre saabub alles siis, kui lisaks rahakoti soosingule kuulub särtsusõidukile ka inimese süda. Kui valikus on suurem hulk taskukohase hinnaga mudeleid, kui toimib laiahaardeline laadimisvõrk, mis võimaldab laadida kiiresti ja kindlalt kus ja millal iganes ning kui sõidukogemus on lihtne ja murevaba sõltumata elektriauto mudelist.“

Enefit Volt opereerib Eesti suurimat avalikku laadimisvõrku, kuhu kuulub üle 190 laadija. Lisaks pakutakse nutikaid laadimislahendusi nii era- kui äriklientidele.