Murrame müüti: „Elektriautod pole tavalistest autodest tegelikult puhtamad“

Murrame müüti: „Elektriautod pole tavalistest autodest tegelikult puhtamad“

Eesti transpordisektoris on elektritranspordi populaarsuse kasv olnud visa tulema, ning oma osa on ka müütidel, mida rahvasuus laialt levitatakse.

Üks levinuimaid müüte on, et elektriautod polegi sisepõlemismootoriga autodest üldse keskkonnasõbralikumad. Meelevaldsete arvamuste esitamise asemel vaatame otsa faktidele, milline on meie transpordisektori olevik ning kuidas saaksid elektriautod aidata seda parandada.

Miks on elektrilise transpordi arendamine oluline?

Me kõik teame, et kliimamuutuste pidurdamiseks on olulisim vähendada emissioonide, peamiselt CO2 heitmete mahtu. Seejuures tasub teada, et Eesti kõige suuremad väljakutsed heitmete vähendamisel ei ole mitte energeetikas, vaid transpordis.

Eesti elektritootmise CO2 emissioonid on viimase kahe aastaga vähenenud lausa kolm korda, kuid transpordis pole me siiamaani õhuheitmete vähendamisel suuri edusamme teinud. Pigem vastupidi, vastavad näitajad on olnud viimase seitsme aasta jooksul transpordis pideval tõusuteel.

Maanteetranspordi CO2 emissioon aastas on ligi 2,2 miljonit tonni, millest sõiduautode osa on umbes 1,5 miljonit. See on isegi rohkem kui aastal 1990.

Süsinikuneutraalse majandusmudelini jõudmiseks on kiireim, odavaim ja kõige keskkonnasõbralikum lahendus elektrifitseerimine. See tähendab, et taastuvelektriga asendatakse teisi, saastavamaid energiaallikaid, nagu mootorikütus või gaas. Olukorras, kus Eesti taastuvenergia toodang kasvab, on meil võimalik transpordisektori elektrifitseerimise abil anda kogu valdkonnale uut ja puhtamat hingamist.

Taastuvelekter on elektriautode kasu võti

Elektriautode ökoloogilises jalajäljes mängib otsustavat rolli see, kuidas on toodetud laadijast tulev elekter. Kui elekter on toodetud taastuvatest energiaallikatest, ei ole sel keskkonnale peaaegu mingit mõju. Kui aga näiteks elektri tootmiseks kasutatakse kivisütt, on jalajälg oluliselt suurem.

Õnneks on igal tarbijal avatud elektriturul võimalik valida enda elektripaketi osaks 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud elekter. Lisaks saad ka Enefit Volti avalikust laadimisvõrgustikust alati rohelist elektrit.

Elektriautod panustavad märkimisväärselt ka sellesse, et õhk, mida me igapäevaselt sisse hingame, oleks puhtam. Summutitest väljuvad heitgaasid on linnastatud piirkondades suur õhukvaliteedi rikkuja. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab välisõhu reostus ligi 4,2 miljoni enneaegse surma aastas.

Kui meie ümber sõidaksid ainult elektriautod, oleks see number ilmselt kordades väiksem kui täna. Lisaks ei tasu ära unustada ka mürasaastet, mis elektriautodega on minimaalne.

Nutika elektritranspordi igapäevane ja tuntav mõju inimese jaoks saab olema puhtamas linnaõhus ja väiksemas elektriarves. Ühiskonnale tähendab see loomulikku ja mugavat ent pöördumatut liikumist süsinikuneutraalsuse suunas.