Enefit Volt laienes elektriautode nutika laadimisteenusega Lätti ja Leetu

Eesti suurim elektriautode laadimisteenuste pakkuja Enefit Volt alustas kodu- ja äriklientidele mõeldud nutikate laadimislahenduste müügiga Lätis ja Leedus.

Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul on eraisikutele ja ettevõtetele elektriauto laadimislahenduste pakkumine Lätis ja Leedus oluline samm puhta transpordi läbimurde toetamisel.

„Eesti, Läti ja Leedu seisavad ühiste väljakutsete ees: meie transpordisektori heitmed on kõrged ja autopark vananenud, samas inimeste valmisolek soetada elektriauto ja aidata kaasa nende murede lahendamisele aga pigem tagasihoidlik,“ ütles Pääbo.

„Elektriauto omamine on mõistlik juba täna, mitte ainult keskkonnasõbralikkuse mõttes, vaid iseäranis koos pakutavate ostutoetustega ka majanduslikult. Enefit Volti eesmärk on oma lahendustega muuta laadimine nii lihtsaks, mugavaks ja kättesaadavaks, et järgmise sõiduki soetamisel poleks elektriauto mitte ainult kaalutav, vaid eelistatud valik.“

Esialgu pakub Enefit Volt Lätis ja Leedus lahendusi laadijast paigalduseni, täiendades pidevalt tooteportfelli uute lahendustega, millest osa Eesti klientidele juba kättesaadavad nagu laadija täisteenusrent, laadimine kortermajadele ja nutirakendus. Sarnaselt Eestiga on siht olla klientide jaoks pärast laadija paigaldust olemas läbi tehnilise toe, laadija halduse, monitoorimise ja hoolduse.

„Olles osa Eesti Energia kontsernist, on meie suur eesmärk toetada nii eraisikutel kui ettevõtetel rohepöörde läbiviimist ning olla nende partner teekonnal heitmete vähendamisel nullini,“ lisas Pääbo. „Puhtal transpordil on selle sihi saavutamisel kriitiline roll. Uuringud näitavad, et üle 80% kõigist elektriautode laadimistest toimub tööl või kodus ehk seal, kus auto pikemalt parkima jäetakse. Just sel põhjusel keskendume ka Lätis ja Leedus just neile valdkondadele. Tänan kõiki seniseid kliente, kes on aidanud meil uusi teenuseid välja töötada. Iga uus elektriauto kasutaja motiveerib meid veelgi enam pingutama.“

Olemasolu Eestis, Lätis ja Leedus võimaldab Enefit Voltil olla partneriks arvukatele ettevõtetele, kes tegutsevad samuti kõigis kolmes Balti riigis ning pakkuda neile samadel alustel ühtlase kvaliteediga teenust sõltumata asukohast.

„Järgmise nelja-viie aasta jooksul muutuvad elektriautod mitte ainult transpordi, vaid ka elektrisüsteemi lahutamatuks osaks,“ lisas Pääbo. „2025. aastal liituvad Eesti, Läti ja Leedu Kesk-Euroopa energiasüsteemiga, mis tähendab, et hakkame kandma ainuvastutust Baltimaade elektrivõrgu stabiliseerimise eest. Olulist rolli selles saavad kandma ka elektriautod, mille akusid on läbi kahesuunalise laadimise võimalik kasutada võrgu stabiliseerimise tagamisel ja autode omanikele teenida seeläbi täiendavat tulu. Töötame selle nimel, et neid lahendusi oma klientidele peagi pakkuda.“

Enefit Volti järgmine samm Eestis on laadimislahenduste pakkumine kortermajadele, et nutikas ja mugav laadimine muutuks hõlpsasti kättesaadavaks ka kortermaja elanikele. Lisaks kodu- ja ärikliendi lahendustele opereerib Enefit Volt Eesti suurimat avalike laadijate võrgustikku, kuhu kuulub ligi 190 laadijat.