Kuum küsimus: kas korteriühistul on kohustus paigaldada elektriautode laadijaid?

Kuum küsimus: kas korteriühistul on kohustus paigaldada elektriautode laadijaid?

Elektriautode populaarsuse tõusu tõttu kerkib üha sagedamini ka küsimus – kuidas korraldada elektriauto laadimine kortermajas ja millised on seadusandlikust vaatest ühistu kohustused ja vastutused? Kuna seadustes, määrustes ja Euroopa Liidu direktiivides ise näpuga järge ajada on keeruline, teeme asja puust ja punaseks.

Millal tekib kohustus rajada igale parkimiskohale laadimisvõimekus?

Igale parkimiskohale laadimistaristu rajamise kohustus tekib siis, kui ehitusloa taotlus või ehitusteatis püstitamiseks või oluliseks rekonstrueerimiseks on esitatud pärast 10.03.2021. Ehk kõigi uusarenduste puhul on kohustuslik antud nõuet täita. Esialgu vastutab nõuete täitmise eest arendaja ja hiljem korteriühistu.

Olulise rekonstrueerimise termin tähendab ehitamist, mille puhul on hoone piirde- või kandekonstruktsioonide, välispiirete või tehnosüsteemide muutmise või asendamisega seotud kulud suuremad kui üks neljandik rekonstrueeritava hoonega samaväärse hoone keskmisest ehitusmaksumusest.

Elektriauto laadimistaristu paigaldamise nõude täitmiseks peavad tööd hõlmama ka parkimiskohtade territooriumit.

Eeltoodud nõuded ei kehti juhul, kui:

  • hoone ehitusloa taotlus või ehitisteatis oluliseks rekonstrueerimiseks on esitatud alates 10.03.21, kuid laadimistaristu (sh juhtmetaristu) paigaldamisega seotud tööde maksumus ületab 7% olulise rekonstrueerimise kogumaksumusest;
  • parklas on juba laadimistaristu;
  • laadimistaristu paigaldamine häirib olemasoleva elektrivõrgu tööd ja ohustab elektrienergia tarne stabiilsust.
Tunned huvi kortermaja laadimislahenduse vastu? Jäta meile oma kontakt, et saaksime pakkuda parima lahenduse just sinule!